Vietos plėtros strategijos projektas pateiktas derinimui su visuomene

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė parengė Vietos plėtros strategijos (VPS) 2023‒2027 metams projektą ir, pagal nustatytas procedūras, pateikė derinimui su visuomene. Strategijoje numatytoms priemonėms įgyvendinti ir vietos projektams kofinansuoti pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą metodiką planuojama skirti 500 tūkst. eurų.

210 tūkst. eurų planuojama skirti priemonei „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, 80 tūkst. eurų priemonei „Tvarių maisto sistemų plėtojimas“, 135 tūkst. eurų – „Bendruomenės iniciatyvų ir gyvybingumo skatinimas, didinat vietos gyventojų socialinę įtrauktį“, 75 tūkst. eurų priemonei „Viešųjų erdvių pritaikymas rekreacinei žvejybai ir turizmui“.

VPS projektas derinimui (*.PDF)

VPS projektas patvirtintas (*.PDF)

Pastabas ir pasiūlymus pateiktam VPS projektui kviečiame teikti elektroniniu paštu zarasuzuvis@gmail.com arba telefonu +370 68758562.

X