DERINAMAS TAISYKLIŲ PROJEKTAS

Informuojame, kad Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos III prioriteto priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių pakeitimo projektas yra paskelbtas derinimui TAIS: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/494becb1144b11ef8e4be9fad87afa59?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=bfcd379a-d18b-4fdf-9a38-4f5a4ddbf9de

Planuojančius teikti paraiškas pagal „Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos” priemones kviečiame susipažinti su taisyklių projektu ir iki gegužės 31 d. teikit pastabas teisės akto rengėjai Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento ES paramos žuvininkystei skyriaus vyriausiajai specialistei Gytei Kilienei (el. paštu: Gyte@zum.lt).

X