VEIKLOS DOKUMENTAI

STEIGIMO DOKUMENTAI

ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI

SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI

VISUOTINIŲ SUSIRINKIMŲ:

2024 m. 

2024 M. VASARIO 26 D., ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 1

2024 M. BALANDŽIO 24 D., ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2

2023 m. 

2023 M. KOVO 10 D., ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 1

2023 M. RUGSĖJO 5 D., ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2

TARYBOS POSĖDŽIŲ:

ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIŲ:

ATASKAITOS

METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS:

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2023 METAI, ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2022 METAI, ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTAI:

X