Vietos plėtros strategija 2023 – 2027 m.

ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2023–2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Apie Strategijos įgyvendinimo sutarties pasirašymą skaitykite čia.

Strategijoje numatyta suma vietos projektams – 499 523,00 Eur.

PRIEMONĖS:
Priemonei „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ – 210 000,00 Eur.
Priemonei „Tvarių maisto sistemų plėtojimas“ – 80 000,00 Eur.
Priemonei „Bendruomenės iniciatyvų ir gyvybingumo skatinimas, didinant vietos gyventojų socialinę įtrauktį“ – 75 000,00 Eur.
Priemonei „Viešųjų erdvių pritaikymas rekreacinei žvejybai ir turizmui“ – 134 523,00 Eur.

X