Žvejojate, gaminate, turistaujate, organizuojate žuvies patiekalų degustacijas?

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŽRVVG) šiuo metu rengia naują vietos plėtros strategiją iki 2027 m. Susitikimuose su Antalieptės, Imbrado, Antazavės, Degučių seniūnijų bei Visagino ir Zarasų miestų gyventojais dalyvavęs šios asociacijos pirmininkas, strategijos rengimo vadovas Arvydas Veikšra, pasidžiaugė šiuo finansavimo laikotarpiu jau įgyvendintais vietos projektais ir pristatė pagrindinius rengiamos naujos žuvininkystės vietos plėtros strategijos (ŽVPS) prioritetus bei galimas finansavimo priemones. Rengiamos strategijos išskirtinumas, lyginant su kaimo plėtros strategija, yra tai, kad ji apims visą abiejų savivaldybių teritoriją, įskaitant Zarasų ir Visagino miestus, todėl projektai gali būti įgyvendinami ir kaime, ir mieste. Strategijai įgyvendinti pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą metodiką planuojama skirti 640 tūkst. eurų.

„Jei planuojate kurti ir tobulinti infrastruktūrą, pritaikytą žvejybai, akvakultūrai ir rekreaciniam turizmui, vystyti ekologinį turizmą, atgaivinant etnografinės žvejybos tradicijas ir amatus, diegti naujas meškeriojimo, kaip aktyvaus poilsio, formas ir būdus, planuojate gaminti ar rengti žuvies patiekalų degustacijas, organizuoti žvejų stovyklas ar mokomuosius renginius – tai tinkamos sritys Jūsų projektų daliniam finansavimui“, – sakė asociacijos pirmininkas.

Dalyvavimas strategijos rengimo procese labai svarbus ir reikšmingas. Prašytume skirti kelias minutes laiko ir atsakyti į anketos klausimus (ANKETA), nes tai padėtų strategijoje numatyti tinkamas ŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones vietos projektams kofinansuoti.

Strategijos rengėjai ir toliau planuoja lankytis seniūnijose, betarpiškai susitikti su gyventojais, verslo atstovais, o turinčius idėjų, planų, klausimų dėl projektų įgyvendinimo, kviečiame drąsiai kreiptis telefonu +370 687 58562 arba el. p. zarasuzuvis@gmail.com. Mes padėsime įgyvendinti Jūsų planus!

Arvydas VEIKŠRA

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos

grupės pirmininkas

X