Susitikimai rajono seniūnijose

Vasaros metas nėra palankus susitikimams organizuoti, tačiau rajono Savivaldybės merė Nijolė Guobienė tęsia rinkiminius pažadus – susitinka su rajono seniūnijų gyventojais, dalinasi rajono vystymo vizija, išklauso gyventojų problemas ir pastebėjimus, atsako į jiems rūpimus klausimus. Kaip ir buvo žadėta, susitikimai planuojami organizuoti bent du kartus per metus.

Per pastarąsias dvi savaites rajono merė susitiko su Dusetų ir Salako seniūnijų gyventojais, bendruomenių, nevyriausybinio ir verslo sektorių atstovais, įstaigų darbuotojais. Tokie susitikimai įvyko jau devyniose rajono seniūnijose.

Susitikimuose  merė pateikė informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės pertvarkos eigą, susidariusių problemų sprendimo būdus ir galimybes. Susirinkusius domino informacija „iš pirmų lūpų“ apie UAB „Zarasų būstas“, UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Zarasų autobusai“ sujungimo galimybę ir Sveikatos centro įkūrimą, apie rengiamą rajono seniūnijų teritorijų ribų keitimo planą. Diskutuota dėl keleivių pervežimo tarpmiestiniais maršrutais susidariusių nepatogumų, nes pagal LR Vyriausybės patvirtintą tvarką tik du UAB „Zarasų autobusai“ atitinka reikalavimus ir gali vykdyti keleivių pervežimą tarpmiestiniais maršrutais. Merė patikino, kad pavėžėjimo klausimai yra sprendžiami ir kartu su kaimyninių rajonų paslaugų teikėjais svarstomi visi galimi keleivių pavėžėjimo variantai.

Su gyventojais diskutuota gatvių ir kelių remonto, aplinkos tvarkymo ir medžių priežiūros bei genėjimo, sveikatos paslaugų pasiekiamumo, melioracijos, nuotekų ir vandens kokybės gerinimo. Tiek Salako, tiek Dusetų gyventojams buvo aktualūs nuotekų tinklų įrengimo klausimai Salake Daugailių, Laisvojoje, Šilo gatvėse, Dusetose – Vilniaus gatvėje, nuotekų šalinimo problemos Biržūnų kaime. Po susitikimų merė apsilankė gyventojų minimose probleminėse vietose ir pažadėjo ieškoti problemų sprendimo būdų.

Gyventojus taip pat domino vandentiekio tinklų įvedimo galimybės Salako kapinėse, Salako kultūros centro rekonstrukcijos eiga ir pastato panaudojimo ateityje vizija, Dusetų hipodromo perdavimo rajono Savivaldybei galimybės. Dusetose svarstytas klausimas ir dėl seniūnijos vystymo ir planavimo komisijos sudarymo. Tokia komisija svarstytų įvairius, seniūnijai  aktualius klausimus – dėl jaunimo užimtumo, gyventojų pritraukimo gyventi į seniūniją būdų, viešųjų erdvių tvarkymo, investicijų pritraukimo, gyventojų užimtumo ir kitus klausimus. Tai būtų seniūno patariamasis organas, o tuo pačiu ir iniciatyva „iš apačios“.

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė šiuo metu rengia naują vietos plėtros strategiją iki 2027 m., todėl susitikimuose dalyvavęs šios asociacijos pirmininkas Arvydas Veikšra pristatė pagrindinius rengiamos strategijos prioritetus bei galimas finansavimo priemones. Paragino gyventojus, ūkininkus ir verslo atstovus aktyviau domėtis galimais paramos šaltiniais.

 Rajono Savivaldybės administracijos,

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono VVG informacija

X